Gældsrådgivning

Info om gældsrådgivning

Gratis gældsrådgivning

Hvis din gæld er vokset dig over hovedet, er der heldigvis altid noget at gøre, så ikke situationen får lov at stå til og blive værre. Tag sagen i egen hånd eller få professionel gældsrådgivning, så du kan få en realistisk plan for din fremtidige gældsafvikling.

Hos MitSamlelån.dk kan du få gratis gældsrådgivning af en uvildig gældsrådgiver. Du indtaster blot dine personlige oplysninger, størrelsen på din gæld og en beskrivelse af din økonomiske situation. Har du et overblik over din gæld, er det naturligvis en hjælp, hvis du redegør for den, så rådgiveren på forhånd har viden omkring din gældssituation.

Efterfølgende bliver du kontaktet af en gældsrådgiver med henblik på en økonomisk løsning, der passer til netop din situation. I første omgang handler det om, at du i samarbejde med rådgiveren får redegjort for din økonomi og klarlagt dine muligheder for gældsafvikling.

Høj gæld – Det kan du selv gøre

Det er ikke alle, der ønsker professionel gældsrådgivning. Heldigvis er der også meget, du selv kan gøre, enten før du kontakter en gældsrådgiver eller som alternativ.

Dan dig et overblik

Ønsker du ikke at få professionel gældsrådgivning, er der meget du selv kan gøre, hvis du gerne vil skabe dig et overblik over din økonomi; uanset hvor galt det står til. Start med at danne dig et overblik over gælden. Noter alle kreditorer og din restgæld.

Ved du ikke, hvor meget du skylder og til hvem, er det heldigvis også relativt nemt at finde ud af. Når du optager et online forbrugslån, kviklån eller andre typer af hurtige lån, vil du få en bekræftelse på mail. I mailen fremgår det, hvem du låner penge af, og hvor meget du låner. Ønsker du at få oplyst din restgæld, kan du kontakte långiver og få beløbet oplyst. De kan også oplyse om de øvrige betingelser for dit lån i forhold til månedlige renter og eventuelle gebyrer ved manglende betaling.

Derudover skal du kontakte din bankrådgiver, hvis du også har gæld hos din fysiske bank. Alternativt kan du få et overblik over dine lån ved at logge ind på din netbank.

Når du har dannet dig et overblik over alle kreditorer og al restgæld, ved du, hvor meget du samlet set skylder, og hvor mange forskellige lån, gælden er fordelt på.

Forhandl med dine kreditorer

Kan du ikke bunde i din gæld, og har du ingen realistisk chance for at afbetale på alle dine lån hver måned, er du nød til at være ærlig omkring det over for dine kreditorer og forsøge at forhandle dig til en aftale. Det virker bedst, hvis du har en reel plan for afbetalingen. Planen kan for eksempel være at betale de dyreste lån ud først og at bede om afbetalingsfrihed i en periode hos de øvrige kreditorer.

Regn på, hvad der giver mening. Kreditorerne vil være mest lydhør, hvis du kan fremlægge en klar plan frem for at bede om afbetalingsfrihed på ubestemt tid.

Står det særligt slemt til, kan du også forsøge at forhandle dig til en frivillig akkord. I princippet er der tale om det samme som frivillig gældssanering. Gældssanering kan du læse mere om længere nede ad siden. For at forhandle dig til en frivillig akkord, skal du lave et budget over din indkomst og dine faste udgifter. Budgettet skal dokumenteres i form af for eksempel lønsedler og lejekontrakt. Du kan da tilbyde dine kreditorer det øvrige beløb, du har til rådighed hver måned.

Eksempel:

 • Du har en indkomst efter skat på 14.500 kr.
 • Du har udgifter til husleje og forbrug på 6.500 kr.
 • Du har et rådighedsbeløb på 5.000 kr.
 • 14.500 – 6.500 – 5.000 = 3.000 kr.
 • Du tilbyder dine kreditorer at betale 3.000 kr. i 5 år mod at få eftergivet restgælden.

Ovenstående eksempel er samme måde, som gældssanering foregår på. Forskellen på gældssanering og frivillig akkord er, at ved frivillig akkord indgår kreditorerne en frivillig aftale, der ikke er pålagt dem af Skifteretten.

Saml dine lån i et samlelån

Vil du gerne spare penge på dine lån, uden at det står så slemt til, at du nødvendigvis behøver at forhandle dig til nye aftaler, kan du i stedet samle din gæld og spare penge på renterne.

Alle lån uden sikkerhed kan med fordel samles i et samlelån. Lån uden sikkerhed er lån uden pant. Typisk er der tale om forbrugslån i én eller anden variant, herunder online forbrugslån som kviklån og visse typer af billån.

På MitSamlelån.dk kan du sende forespørgsler afsted om samlelån, hvor dine forskellige lån med forskellige renter og betingelser bliver samlet i ét lån med samme rente og samme betingelser. Det betyder dels, at du får et meget bedre overblik, men det betyder også, at du samlet set sparer penge, da renterne på samlelån som oftest er meget mere favorable end renterne på diverse små lån.

Samtidig kan du selv være med til at bestemme størrelsen på dit månedlige afdrag, så det er et realistisk beløb sammenstillet med din økonomi.

Manglende betaling fører til RKI

Hvis du ikke afbetaler på din gæld, ender du i værste fald med at blive registreret i RKI (Ribers Kredit Information), som er det danske register over dårlige betalere. Det gør det svært, nærmest umuligt, at låne penge fremadrettet. Bankerne vil helt nægte at låne dig penge, og derfor vil du som registreret i RKI for eksempel ikke kunne få et huslån.

Misser du en enkelt afbetaling, vil du ikke automatisk blive registret i RKI. Långiver skal sende dig en rykker hele tre gange, før registrering af mulig.
Proceduren for registrering i RKI er følgende:

 1. Rykker 1 sendes til låntager
 2. Minimum 10 dage efter rykker 1 sendes rykker 2 til låntager
 3. Minimum 10 dage efter rykker 2 sendes rykker 3 til låntager
 4. I rykker 3 varsles der om registrering i RKI ved manglende reaktion
 5. Låntager registres i RKI

Alle rykkere skal sendes til låntager skriftligt.

Hvordan bliver jeg slettet i RKI?

Din registrering i RKI bliver slettet, når du har betalt din gæld. Dog bliver registreringen som udgangspunkt slettet efter fem år, selv hvis ikke du betaler (ved tvangsauktion og gældssanering gælder andre frister). Vær dog opmærksom på, at selvom din registrering bliver slettet, bliver gælden det ikke, medmindre den er betalt ud.

Hver registrering i RKI varer i fem år, så selvom én registrering bliver slettet, kan du stadig være registreret i forbindelse med anden gæld.
Se her, om du er registreret i RKI: dininfo.dk.

Hvad er gældssanering?

Er du – og har du længe været – i en uoverskuelig gældssituation, kan du i nogle tilfælde søge om gældssanering. Gældssanering er nedsættelse eller sletning af din gæld. Som oftest vil gælden blive nedsat, så du i en 3-5-årig periode skal afbetale et fast månedligt afdrag; derefter vil du være gældfri. Det kræver dog, at du overholder din gældssaneringsaftale, da den ellers bortfalder.

For at søge om gældssanering, skal du opfylde tre overordnede betingelser:

 • Du må ikke have nyere gæld (gæld der er under 5-10 år gammel, for eksempel børnepengerestancer, licens eller nyligt optagede forbrugslån)
 • Din gæld er så stor, at det er urealistisk at blive gældfri selv over en længere periode (minimum 10+ år)
 • Du skal have en fast indkomst (fuldtidsjob, flexjob, førtidspension eller folkepension)

De fleste, der får bevilliget gældssanering, har været i en form for krise, der har ødelagt deres økonomi. Det kan for eksempel være sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed, hvor udfaldet har været tvangsauktion eller personlig konkurs.

Hvor meget gæld kan jeg få eftergivet ved gældssanering?

Ved gældssanering bliver hele eller dele af din gæld eftergivet. Hvor meget af gælden, der bliver eftergivet, afhænger helt og holdent af din personlige økonomiske situation. Som udgangspunkt vil Skifteretten kigge på din indkomst og modregne boligudgifter, (nødvendig) transport og rådighedsbeløb ud fra familiens størrelse (til at dække udgifter til mad, husholdning, osv.). Det resterende månedlige overskud vil blive opkrævet som afdrag i en op til 5-årig periode.

Det er gratis at søge om gældssanering. Du kan hente ansøgningsskemaet online, og du skal aflevere det i Skifteretten i din by.

For at være sikker på, at al dokumentation er i orden, når din ansøgning om gældssanering sendes afsted, bør du overveje at konsultere en professionel gældsrådgiver. Det øger dine chancer for at få bevilliget gældssanering og dermed at blive gældfri inden for en overskuelig periode.

Vær opmærksom på, at fra ansøgningens afsendelse vil behandlingstiden frem til den endelige kendelse almindeligvis være op til 6-10 måneder.

Misligholdelse af gældssanering

Får du bevilliget gældssanering, vil det i mange tilfælde være din eneste chance for at blive gældfri inden for en overkommelig periode. Rigtig meget af din gæld vil blive eftergivet. Der er altså tale om en enestående chance for at redde din personlige økonomiske situation.

Derfor er det vigtigt, at de månedlige afdrag jævnfør gældssaneringsaftalen indbetales til aftalt tid. Misligholder du din gældssaneringsaftale, kan den bortfalde. Det betyder, at du igen skylder dine kreditorer den oprindelige gæld. Oftest vil du blive afvist i en ny gældssaneringssag, hvis du én gang har misligholdt aftalen.